Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Froman chào đón động thái mới nhằm tinh giản hoạt động thương mại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
www.ustr.gov
Washington, D.C. 20508
202-395-3230

Dành cho đăng tải ngay
19/2/2014

Quyết định Hành pháp sẽ đơn giản hóa quy trình xuất nhập khẩu đối với các công ty Hoa Kỳ

Washington, DC – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman hôm nay hoan nghênh Quyết định Hành pháp của Tổng thống về “Tinh giản quy trình xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ”. Hành động của Tổng thống sẽ làm giảm chi phí thương mại, hỗ trợ việc làm mới, và cho phép các công ty Hoa Kỳ chuyên chở hàng sản xuất tại Hoa Kỳ tới toàn cầu với tốc độ nhanh. Đây là bước tiếp theo của thoả thuân có tính đột phá đã đạt được với vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 9 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 12, trong đó các thành viên cam kết thúc đẩy quá trình vận chuyển, giải phóng và thông quan hàng hoá, cải thiện hợp tác giữa các thành viên WTO về các vấn đề hải quan, và giúp các nước đang phát triển thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.

“Quyết định Hành pháp này giúp dọn đường cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn và nhỏ cạnh tranh và giành chiến thắng trong thị trường toàn cầu. Hoa Kỳ là nước đi đầu trong việc tạo thuận lợi thương mại trên thế giới, nhưng hành động của Tổng thống đảm bảo rằng việc loại bỏ quan liêu bắt đầu ở đây ngay từ trong nước”, Đại sứ Froman nói. “Trong tháng 12, các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới cam kết các biện pháp thông minh để tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại và tạo khả năng hỗ trợ thêm việc làm và các gia đình thông qua thương mại quốc tế. Hôm nay, chúng tôi đảm bảo rằng các công ty và người lao động Hoa Kỳ phải đối mặt với ít rào cản hơn trong viêc xuất khẩu hàng sản xuất tại Hoa Kỳ cho các khách hàng toàn cầu”.

Quyết định Hành pháp này cho phép hoàn thành một Hệ thống Dữ liệu Thương mại Quốc tế (ITDS) chậm nhấ là vào tháng 12 năm 2016. Hệ thống điện tử mới này sẽ cắt giảm quan liêu và giảm thủ tục giấy tờ cho các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại các thị trường thế giới và tuyển dụng lao động ngay trong nước. Các trang dữ liệu của Nhà Trắng về Quyết định Hành pháp của Tổng thống về “Tinh giản quy trình xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ” được đăng tại đây:

Thông tin thêm về Hiệp định Tạo Thuận lợi cho Thương mại WTO được đăngtại đây.