Flag

An official website of the United States government

Kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ -Việt Nam

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ -Việt Nam.