Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Văn phòng Người phát ngôn
Dành cho đăng tải ngay
9/5/2014

Vòng Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 18 sẽ được tổ chức từ 12-13/5/2014 tại thủ đô Washington. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski và Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hoàng Chí Trung sẽ dẫn đầu hai đoàn đại biểu hai nước tham gia Đối thoại. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William J. Burns sẽ phát biểu khai mạc. Tự do ngôn luận, pháp trị, quyền của người khuyết tật, tự do tôn giáo, quyền lao động, và các vấn đề nhân quyền khác sẽ được thảo luận trong hai ngày đối thoại.

Thúc đẩy tôn trọng nhân quyền hơn nữa vẫn là một thành phần cốt yếu trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, bao gồm cả các mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam, và chúng tôi cam kết tiếp tục trao đổi thẳng thắn và hiệu quả với Chính phủ Việt Nam về các vấn đề này. Cuộc Đối thoại này là công cụ then chốt để tăng sức mạnh cho thông điệp mà chúng tôi kiên định chuyển tải – bao gồm cả các trường hợp cụ thể – ở cấp cao nhất về tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát.

(hết thông báo)