Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động Sáng kiến Thành phố Kết nghĩa nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của doanh nghiệp

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và đối tác là tổ chức Peace Winds America đã khởi động Chương trình Thành phố kết nghĩa Ứng phó Thiên tai. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tham gia vào sáng kiến kéo dài ba năm này nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác công-tư với sự phối hợp của thành phố Hải Phòng.

Trong tháng 5/2015, chương trình bắt đầu tổ chức các khóa đào tạo về duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cho 10 doanh nghiệp thí điểm đã được lựa chọn. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo này, lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ nâng cao khả năng bảo vệ doanh nghiệp của mình trước các rủi ro thiên tai thông qua việc thực hiện các kế hoạch hành động khả thi nhằm duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Các doanh nghiệp thí điểm này sẽ là hình mẫu cho các doanh nghiệp khác tại Hải Phòng trong công tác chuẩn bị sẵn sàng để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục khi có thiên tai xẩy ra trong tương lai. Các giảng viên của Việt Nam đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học và chính quyền sẽ tham gia các lớp thí điểm trong chương trình “Đào tạo giảng viên”.

“Hải Phòng, giống như nhiều thành phố ven biển của Việt Nam, phải đối mặt với tình trạng mực nước biển dâng và nguy cơ bão ngày càng nhiều và điều này khiến khu vực tư nhân lo lắng về nguy cơ tiếp tục bị thiệt hại về kinh doanh, về cơ sở hạ tầng và đe dọa đến an toàn của nhân viên,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Sáng kiến này tập trung vào nâng cao khả năng chống chịu thiên tai cho doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác công-tư trong việc lập kế hoạch ứng phó thiên tai tại thành phố Hải Phòng.”

Hợp tác chặt chẽ với chính quyền và đại diện doanh nghiệp Hải Phòng, Chương trình Thành phố kết nghĩa ứng phó với thiên tai cung cấp kiến thức kỹ thuật giúp tăng cường công tác lập kế hoạch ứng phó thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên tai và phục hồi sau thiên tai. Chương trình này được thực hiện dựa trên mối quan hệ kết nghĩa hiện tại giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Seattle trong đó tập trung sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm quản lý thiên tai và duy trì hoạt động kinh doanh trong khu vực Seattle.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Thành phố kết nghĩa ứng phó với thiên tai, xin mời truy cập tại đây (PDF 317 KB).

(Hết thông cáo)

(Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader)