Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức Hội thảo Thăm dò và Phát triển Khí đốt Phi Truyền thống An Toàn và Hiệu Quả

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo về Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Khí đốt Phi truyền thống (UGTEP) vào hai ngày 12 và 13/6. Hội thảo UGTEP, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Chương trình Đối tác Năng lượng Toàn diện Hoa Kỳ Châu Á Thái Bình Dương (USACEP), sẽ tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của phát triển bền vững khí đốt phi truyền thống trong khu vực. Hội thảo sẽ được tiến hành kết hợp với Trường Mỏ Colorado, và sẽ chia sẻ những bài học về phát triển khí đốt phi truyền thống an toàn và hiệu quả với đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC và các quốc gia thành viên ASEAN.

“Hoa Kỳ đã nhận ra nhiều lợi ích trong những năm gần đây từ sự phát triển khí đốt tự nhiên phi truyền thống, chẳng hạn như an ninh năng lượng cao hơn, giảm thất nghiệp, năng lực cạnh tranh công nghiệp cao hơn trên toàn cầu, và một loạt các lợi ích về môi trường và kinh tế”, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Hoa Kỳ Laura Stone phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo. “Kết hợp những lợi ích của phát triển khí đốt phi truyền thống có trách nhiệm với nguyên tắc cơ bản thị trường khí đốt khu vực vững chắc sẽ đi một chặng đường dài hướng tới an ninh năng lượng tốt hơn ở trong nước và khu vực”.

Cuộc hội thảo hai ngày làm nổi bật những bài học then chốt từ sự phát triển khí đốt phi truyền thống, bao gồm các cuộc thảo luận về việc thiết lập kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất cho các quy định và các biện pháp bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về xác định có hiệu quả, và tiếp cận an toàn các vỉa khí đốt phi truyền thống.

(Hết thông cáo)