Hoa Kỳ hỗ trợ Hội nghị quốc tế về Phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người đồng tổ chức bởi Việt Nam và Indonesia

Đại sứ Mỹ Ted Osius tham dự Hội nghị quốc tế về Phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người cùng với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, Indonesia và Liên Hợp Quốc. Được phối hợp bởi Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và đồng tổ chức cùng Indonesia, đây là Hội nghị đầu tiên của loại hình này được tổ chức nhằm triệu tập các chuyên gia cao cấp đến từ gần 30 quốc gia khác nhau, các tổ chức quốc tế và các cơ quan chính phủ với mục đích tăng cường sự hợp tác quốc tế trong việc dự phòng, phát hiện và phản ứng nhanh với các bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người.

“Cùng với chính phủ Việt Nam, chính phủ Indonesia và các đối tác toàn cầu, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để xây dựng chính sách, tăng cường hệ thống giám sát, xây dựng năng lực quốc gia về an toàn sinh học và an ninh sinh học, tăng cường năng lực xét nghiệm đối với các bệnh lây truyền từ động vật sang người cần ưu tiên phòng chống, và xây dựng nguồn nhân lực có khả năng ứng phó với dịch bệnh tốt hơn và nhanh hơn”, Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội nghị kéo dài hai ngày phục vụ như nền tảng thúc đẩy hợp tác quốc tế đối với việc hỗ trợ Gói hành động phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người là một trong 11 lĩnh vực hoạt động chính của Chương trình Nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA). Một trong những mục tiêu của hội nghị là cùng phát triển một kế hoạch toàn cầu mang tính tổng thể các hoạt động phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người và kế hoạch này sẽ được trình bày tại cuộc họp liên bộ GHSA sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc vào đầu tháng Chín.

Trong năm 2014, GHSA đã được khởi động như một nỗ lực của hơn 40 quốc gia, các tổ chức quốc tế, và các nhóm xã hội dân sự để đẩy nhanh tiến trình tới một thế giới an toàn và được bảo vệ khỏi các nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Cùng với các đối tác quốc tế, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ các nhà lãnh đạo và các chuyên gia y tế công cộng của Việt Nam tăng cường khả năng dự phòng, phát hiện và phản ứng nhanh với dịch bệnh bùng phát.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu Việt Nam, vui lòng truy cập trang web U.S. CDC websitewebsite Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).