Hồ sơ thị thực định cư diện con nuôi – Các tờ khai và bộ hướng dẫn thủ tục

Các tờ khai và bộ hướng dẫn thủ tục xin Thị thực con nuôi

Dưới đây là các mẫu đơn và bộ hướng dẫn thủ tục dành cho các tổ chức con nuôi và cha mẹ nuôi tương lai để hoàn thành quá trình nhận con nuôi tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội:

Nộp hồ sơ thị thực định cư và xét duyệt thư theo Điều khoản 5 Công ước La Hay:

Trước buổi phỏng vấn:

Các mẫu đơn khác của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).