Chuyến thăm Việt Nam của Quyền Giám đốc khu vực châu Á của USAID nhấn mạnh tăng cường quan hệ đối tác về thương mại và quản trị nhà nước

Quyền Giám đốc khu vực châu Á của USAID toàn cầu Anne Aarnes sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 10-12/12/2014. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Aarnes sẽ tham dự sự kiện thành lập một liên minh do USAID hỗ trợ giúp thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại nhằm giúp Việt Nam gia tăng lợi ích từ hội nhập kinh tế.

Bà Aarnes sẽ gặp gỡ lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam và thảo luận các vấn đề hợp tác phát triển về tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước, cũng như sẽ ký bản nghi nhớ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về các chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID trong những năm tới. Bà cũng sẽ phát biểu khai mạc tại một hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức với hỗ trợ từ USAID nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự cho bản dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi. Tại hội thảo này, bà Arnes sẽ công bố một chương trình tài trợ mới nhằm hỗ trợ các quan hệ đối tác sáng tạo để thúc đẩy một hành lang pháp lý và thể chế rõ ràng, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh sự tham gia nhiều hơn của người dân.

Trong thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Aarnes sẽ cùng lãnh đạo Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ký kết thành lập một liên minh thuận lợi hóa thương mại. Sau đó, bà sẽ tới Long An thăm một dự án tài chính vi mô hướng vào tiết kiệm do USAID hỗ trợ với mục tiêu hỗ trợ những phụ nữ khó khăn về kinh tế tại đồng bằng sông Mê Kông.

Trong khuôn khổ Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam (gian đoạn 2014-2018) của USAID, USAID đang hỗ trợ tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ vừa được thiết lập và giúp giải quyết các thách thức phát triển căn bản nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục chuyển đổi thành một đối tác có trách nhiệm và có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần với một nền kinh tế định hướng thị trường.

(Hết thông cáo)