USAID công bố vòng tài trợ cạnh tranh mới nhằm hỗ trợ hợp tác nghiên cứu

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF) vừa công bố đợt 4 của Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) để hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Việt Nam nhận được 3 khoản tài trợ nghiên cứu cho các dự án về quản lý nước và nghiên cứu đa dạng sinh học khi danh sách các dự án được nhận tài trợ đợt 3 được công bố trong tháng 8/2014. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã nhận được 8 khoản tài trợ nghiên cứu từ chương trình PEER kể từ khi chương trình bắt đầu năm 2011.

“Tôi rất vui mừng khi thấy các nhà khoa học Việt Nam tham gia tích cực và giành được các khoản tài trợ nghiên cứu từ chương trình PEER, một chương trình thúc đẩy hợp tác khoa học giữa các quốc gia đang phát triển như Việt Nam với Hoa Kỳ nhằm giải quyết những thách thức chung toàn cầu” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Chúng tôi nhận thấy rằng thông qua những quan hệ đối tác này, chúng tôi hi vọng sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn và xây dựng được quan hệ đối tác lâu dài giữa các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ để các quan hệ này tiếp tục được duy trì và phát huy ngay cả khi hết tài trợ. Đợt tài trợ vừa qua của chương trình PEER tập trung vào đa dạng sinh học cũng đúng thời điểm Việt Nam được lựa chọn ưu tiên hỗ trợ bậc 1 về bảo tồn đa dạng sinh học trong Chính sách về Đa dạng sinh học toàn cầu của USAID được công bố gần đây.”

PEER là một chương trình tài trợ cạnh tranh dành cho các nhà khoa học từ một số quốc gia (bao gồm Việt Nam) nộp đề xuất xin tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và xây dựng năng lực có sự phối hợp cùng các cộng sự là các nhà khoa học Hoa Kỳ do NSF tài trợ nhằm giải quyết một loạt các thách thức phát triển quan trọng.

Các nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm đến nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu của mình có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình PEER tại trang web. Thời hạn nộp đề xuất sơ bộ cho đợt nhận hồ sơ mới này là ngày 9/01/2015 (Thời hạn nộp đề xuất đầy đủ là ngày 30/3/2015).

Các câu hỏi liên quan đến yêu cầu của chương trình PEER, xin gửi đến peer@nas.edu. Các nhà nghiên cứu Việt Nam mong muốn tìm đối tác Hoa Kỳ có thể tham khảo dữ liệu về các khoản tài trợ của NSF tại trang web. Thông tin về các chương trình hỗ trợ của USAID tại Việt Nam có thể tìm thấy tạitrang web. Các câu hỏi liên quan đến các chương trình hỗ trợ của USAID tại Việt Nam xin gửi đến email.

(Hết thông cáo)