USAID công bố hỗ trợ mới dành cho các sáng kiến huy động khu vực tư nhân nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai

HÀ NỘI, ngày 03/12/2020 — Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố các dự án thí điểm về huy động khu vực tư nhân tại Indonesia, Việt Nam và các nước vùng Ca-ri-bê nhằm thúc đẩy các giải pháp sáng tạo giúp giảm thiểu rủi ro và tác động của thiên tai. Mục tiêu của các dự án này là nâng cao hiểu biết cho cộng đồng làm công tác nhân đạo về việc làm thế nào khu vực tư nhân có thể đầu tư vào các dự án giảm thiểu rủi ro do thiên tai; tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào các kế hoạch và chính sách về sẵn sàng ứng phó thiên tai của cộng đồng; giúp giảm thiểu tác động xã hội và kinh tế do thiên tai gây ra và hỗ trợ những nỗ lực của cộng đồng trong việc phục hồi và tái thiết sau thiên tai.

Các dự án thí điểm do USAID tài trợ này sẽ giúp các nước thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân và xây dựng các dự án cùng có lợi nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của toàn bộ cộng đồng. Các dự án thí điểm này sẽ được thực hiện tại các quốc gia sau:

  • Indonesia: Công ty Miyamoto International sẽ giúp nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó động đất và các loại thiên tai khác của khu vực tư nhân, tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào việc quy hoạch quản lý thiên tai cấp địa phương và cấp quốc gia để có thể giảm thiểu hiệu quả hơn các tác động về kinh tế và xã hội.
  • Việt Nam: Quỹ châu Á, phối hợp với tổ chức ISET InternationalPhòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Viện Chiến lược phát triển (VIDS), sẽ giúp kết nối các bên liên quan chủ chốt từ khu vực tư nhân, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội dân sự để nhau thiết kế và triển khai các dự án thí điểm với nhiều bên tham gia nhằm tăng cường những nỗ lực giảm thiểu lũ lụt và cải thiện quản lý mạng lưới nước tại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định.
  • Các quốc gia vùng Ca-ri-bêTổ chức Sáng kiến Tri thức Toàn cầu với hỗ trợ từ công ty 1Row sẽ tăng cường sự tham gia và đầu tư của khu vực tư nhân trong các nỗ lực ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Dự án thí điểm này sẽ hỗ trợ huy động các đóng góp của khu vực tư nhân cho hoạt động sẵn sàng ứng phó thiên tai thông qua nâng cao nhận thức cho các công ty rằng các cộng đồng có khả năng chống chịu thiên tai sẽ giúp đem lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp.

Trung bình mỗi năm USAID hỗ trợ ứng phó 75 đợt thiên tai xảy ra tại hơn 70 quốc gia. Thông qua hợp tác với khu vực tư nhân, USAID có thể tận dụng nguồn lực đổi mới, sáng tạo và tinh thần kinh doanh để tăng cường hiệu quả của hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Để tìm hiểu thêm về hoạt động hợp tác của USAID với khu vực tư nhân, truy cập https://www.usaid.gov/work-usaid/private-sector-engagement.