USAID hỗ trợ nữ doanh nhân Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội vừa phối hợp tổ chức hội thảo và diễn đàn trao đổi cho các nữ doanh nhân đến từ Hà Nội và bảy tỉnh phía bắc để họ chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh doanh và khởi nghiệp kinh doanh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Buổi hội thảo và diễn đàn trao đổi được tổ chức tại Phú Thọ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phụ nữ tham gia sâu rộng hơn trong xã hội và trong nền kinh tế để củng cố tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nữ doanh nhân thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau đã chia sẻ về những thành công đạt được, những thách thức gặp phải cũng như những khuyến nghị đối với môi trường kinh tế hiện nay.

“Thành công của phụ nữ trong kinh doanh có đóng góp cho nhiều thành công khác của phụ nữ trong sự phát triển của Việt Nam” Giám đốc USAID tại Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Với phương pháp tiếp cận có sự tham gia của mọi thành phần mà USAID áp dụng, mục tiêu của chúng tôi là đem đến cho phụ nữ các cơ hội mở rộng có thể dẫn tới tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và các cộng đồng có sức khỏe tốt hơn và bền vững hơn. ”

Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động khả năng của phụ nữ Việt Nam và vai trò của các tổ chức trong nước như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Mục đích là để phát triển mạng lưới và năng lực tổ chức của nữ doanh nhân, đồng thời kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa nữ doanh nhân và tổ chức Hội Phụ nữ ở 8 tỉnh thành,” bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu.

Buổi hội thảo và diễn đàn có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Cúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Giám đốc USAID tại Việt Nam Joakim Parker, đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội.

Chính sách của USAID về Bình đẳng Giới và Nâng cao Vị thế của Phụ nữ có mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. USAID áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia của mọi thành phần nhằm thúc đẩy sự bình đẳng, không phân biệt giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, sắc tộc, địa vị kinh tế xã hội hay tình trạng khuyết tật.

Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm vào ngày 8/3 hàng năm. Chủ đề của Liên Hiệp Quốc cho Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay là “khuyến khích sự thay đổi.” Thúc đẩy bình đẳng giới và khuyến khích sự thay đổi đem lại lợi ích cho tất cả mọi người – dù đó là kết thúc một cuộc xung đột, quản lý một doanh nghiệp, phát triển một phương pháp điều trị cứu tính mạng con người hay tái thiết một đất nước thì phụ nữ bao giờ cũng có đóng góp to lớn. Đây là một nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược hợp tác phát triển mới của USAID dành cho Việt Nam.

Truy cập tại đây để xem ảnh sự kiện này hoặc xem tờ thông tin giới thiệu (PDF 332 KB) về hỗ trợ của USAID cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ.

(Hết thông cáo)

(Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader)