Flag

An official website of the United States government

USAID Việt Nam
6 Phút để đọc

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là cơ quan phát triển quốc tế hàng đầu trên thế giới và có vai trò xúc tác nhằm hỗ trợ thúc đẩy các thành tựu về phát triển. Các hoạt động của USAID hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh quốc gia và thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện sự hào phóng của nhân dân Mỹ cũng như góp phần thúc đẩy hành trình tiến tới tự chủ và bền vững của bên nhận tài trợ.

Tại Việt Nam, USAID hợp tác với chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, các trường đại học và tổ chức nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế cũng như các bên liên quan khác kể từ năm 1989 nhằm thúc đẩy các ưu tiên chung.

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và nâng cao năng lực của Việt Nam trong giám định hài cốt trong chiến tranh.

Thông tin liên hệ:

Trang chủ website USAID Việt Nam

Văn phòng USAID Việt Nam
Tầng 15, Tòa nhà Tungshing
Số 2 Ngô Quyền
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84-24-3935-1260
Fax: +84-24-3935-1265
Email: USAIDVietnam@usaid.gov