Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác với Việt Nam về mua sắm dựa trên giá trị và đào tạo 150 cán bộ mua sắm công tại ba t

Hôm nay, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã ký một Bản ghi nhớ với Cục Quản lý Đấu thầu Việt Nam (PPA), thiết lập quan hệ đối tác của Cơ quan với quốc gia thứ hai trong khuôn khổ Sáng kiến Mua sắm Toàn cầu: Hiểu biết Giá trị Tốt nhất (GPI). Với quan hệ đối tác này, USTDA sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện một luật mới sửa đổi tập trung vào mục tiêu đạt được giá trị cao hơn khi chi tiêu để mua sắm công. Bằng cách thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược và lâu dài, Chương trình Hỗ trợ Mua sắm sẽ tăng tính cạnh tranh quốc tế và tạo điều kiện cải thiện các thành quả phát triển tại Việt Nam.

“Chương trình này là một bước quan trọng trong việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”, bà Andrea Lupo, Giám đốc Chương trình Toàn cầu của USTDA phát biểu tại lễ ký kết. “Chương trình diễn ra tại một thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang đánh giá những hoạt động mua sắm hiện tại để tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cải thiện những thành quả phát triển. Các công ty Hoa Kỳ nhìn nhận luật mua sắm sửa đổi như một tín hiệu khuyến khích cạnh tranh quốc tế công bằng và minh bạch của Việt Nam”.

Buổi lễ diễn ra đồng thời với việc USTDA khởi động các khóa đào tạo về kỹ thuật mua sắm tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cho khoảng 150 cán bộ mua sắm công. USTDA và PPA sẽ hướng dẫn khoá đào tạo cùng các cán bộ của Chương trình Luật Mua sắm Chính phủ của Trường Đại học Luật George Washington, một đối tác toàn cầu của GPI, và các chuyên gia kỹ thuật về phân tích chi phí chu kỳ từ Jacobsen / Daniels Associates. Các quan sát viên đến từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á cùng các cộng tác viên GPI đã hỗ trợ xây dựng năng lực cải cách mua sắm của Việt Nam cũng sẽ tham dự khoá đào tạo.

Chương trình Hỗ trợ Mua sắm này nhằm thúc đẩy mục tiêu của Chính phủ Việt Nam nhằm chuyển tiếp sang một hệ thống mua sắm công hiệu quả và hướng tới kết quả hơn. Chương trình cũng hỗ trợ mục tiêu của USTDA nhằm tạo ra một sân chơi công bằng cho các công ty Hoa Kỳ cạnh tranh với việc mua sắm quy mô lớn tại nước ngoài.

# # #

Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ giúp các công ty tạo ra việc làm ở Hoa Kỳ thông qua việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ cho các dự án phát triển ưu tiên tại các nền kinh tế mới nổi. USTDA liên kết các doanh nghiệp Hoa Kỳ để xuất khẩu cơ hội bằng cách tài trợ cho các hoạt động quy hoạch dự án, dự án thí điểm, và các phái đoàn thương mại từ các nước đến Hoa Kỳ trong khi tạo ra cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nước đối tác.

Mọi yêu cầu về báo chí, xin mời liên hệ với Anna Humphrey tại số điện thoại (703) 875-4357.

(Hết thông cáo)