Hướng Dẫn Thi Vấn Đáp Các Chương Trình Học Bổng VEF

TS. Lynne McNamara hướng dẫn sinh viên về kỹ năng giao tiếp.

Ngày 9/6, EducationUSA tổ chức buổi hướng dẫn thi vấn đáp các chương trình học bổng của Quỹ Giáo Dục Việt Nam (VEF) tại Trung tâm Hoa Kỳ. TS. Lynne McNamara, Giám đốc điều hành VEF đã có một bài nói chuyện sống động về cách rèn luyện sự tự tin và chuẩn bị tốt nhất cho phần phỏng vấn học bổng và hỗ trơ tài chính những chương trình sau đại học. Hơn 100 người tham dự bao gồm ứng viên VEF và những sinh viên đang đặt mục tiêu xin học bổng du học Mỹ cũng học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn của các anh chị vừa phỏng vấn thành công trong năm 2014. Cuối chương trình, các ứng viên VEF hiện tại có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và thảo luận mối quan tâm chung về lĩnh vực nghiên cứu theo từng nhóm.