Flag

An official website of the United States government

Cựu chiến binh Hoa Kỳ
9 Phút để đọc

Thông tin về Phúc lợi của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ

Để biết thông tin hoặc cần hỗ trợ liên quan tới phúc lợi của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, vui lòng nhấp vào đây.

Ngoài ra, Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng có các văn phòng tại Nhật Bản giúp hỗ trợ các cá nhân ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

 • Để biết giờ làm việc, đặt lịch hẹn, hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Tại Hoa Kỳ:
 • Để biết thông tin chung về phúc lợi và hỗ trợ:
  • Vui lòng gọi số (412) 395-6272 từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối, Giờ Chuẩn miền Đông (EST), từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.
  • Hoặc gửi email qua hệ thống Ask VA
 • Mọi thắc mắc liên quan tới phúc lợi giáo dục:
  • Vui lòng gọi số (918) 781-5678 từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối, Giờ Chuẩn miền Đông (EST), từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.
 • Để được giúp đỡ liên quan đến việc ký gửi trực tiếp quốc tế và chuyển đổi ngoại tệ:
  • Vui lòng gọi số (918) 781-7550 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ 30 chiều, Giờ Chuẩn miền Đông (EST), từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.
  • Hoặc gửi email tới vbamus@va.gov.

Các chuyên gia thuộc Bộ phận Phúc lợi Liên bang của Sở An sinh Xã hội tại Manila cũng có thể hỗ trợ về vấn đề phúc lợi cựu chiến binh. Vui lòng gửi câu hỏi qua email tới FBU.Manila@ssa.gov.

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC ĐOÀN CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ VIẾNG THĂM VIỆT NAM

Nếu quý vị thuộc một đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại đây để xem thông tin giải đáp một số câu hỏi thường gặp có thể có ích cho phái đoàn của quý vị, bao gồm thông tin hướng dẫn sắp xếp các cuộc gặp với chính quyền, tìm lại kỷ vật thuộc về quân nhân Hoa Kỳ, và cách nộp hồ sơ xin thị thực Việt Nam.  Quý vị cũng có thể gửi email tới: VietnamVeterans@state.gov nếu có câu hỏi cụ thể.  Xin lưu ý hộp thư VietnamVeterans@state.gov không giải quyết các trường hợp cựu chiến binh đang sinh sống tại Việt Nam thắc mắc về phúc lợi của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ; những thắc mắc này cần được chuyển tiếp tới các văn phòng của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tại Nhật Bản hoặc Bộ phận Phúc lợi Liên bang của Sở An sinh Xã hội tại Manila theo thông tin liên hệ đăng tải bên trên.

Các nguồn Thông tin hữu ích

Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi: Nhấp vào đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Bộ phận Lãnh sự,
Tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden)
Lầu 2, 170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ gửi thư:
Bộ phận Lãnh sự
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam