Viên chức lãnh sự giao lưu cùng sinh viên Việt Nam

Các viên chức lãnh sự đã cung cấp miễn phí các thông tin cập nhật, chân thực về việc học tập tại Hoa Kỳ với các sinh viên Việt Nam.  Hơn 15,000 người theo dõi buổi gặp qua Facebook và 2,000 người trực tiếp đến tham dự buổi giao lưu.  Sinh viên Việt Nam đã được hướng dẫn về cách chọn trường và đăng ký thị thực du học.  Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt vào ngày 02 tháng 03 vừa qua.  Hơn 50 trường đại học Mỹ đã tham gia chương trình.

Để biết thêm các thông tin miễn phí, chân thực và cập nhật về du học tại Hoa Kỳ, vui lòng xem thêm tại EducationUSA.  Để hiểu thêm về việc đăng ký thị thực du học, vui lòng xem tại trang hồ sơ thị thực.