Việt Nam ủng hộ Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Văn phòng Người phát ngôn
Dành cho đăng tải ngay
22/5/2014

Hoa Kỳ hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam ngày 20/5/2014 công bố ủng hộ Tuyên bố các nguyên tắc cấm thuộc Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí (PSI). Quyết định của Việt Nam ủng hộ và tham gia PSI thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), tăng cường an ninh và an toàn thương mại toàn cầu, và thúc đẩy một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình. Hoa Kỳ mong sẽ làm việc với Việt Nam để thúc đẩy các mục tiêu không phổ biến vũ khí nêu ra trong PSI và Tuyên bố các nguyên tắc cấm của Sáng kiến này.

PSI ra đời tại Krakow, Ba Lan, vào năm 2003, và đã được kỷ niệm 10 năm vào tháng 5/2013 bằng một cuộc họp chính trị cấp cao ở Vácxava, Ba Lan. Các thành viên tham gia PSI cam kết thực hiện các biện pháp – trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với cơ chế pháp lý quốc gia, các khuôn khổ và luật quốc tế liên quan, và các nguồn lực có sẵn – để ngăn cấm việc vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt, các hệ thống mang/phóng chúng, và các vật liệu liên quan đến và đi từ các nhà nước và các thành phần phi nhà nước gây quan ngại về phổ biến vũ khí. Họ cũng làm việc để trao đổi thông tin liên quan, tăng cường các cơ chế pháp lý để thực hiện các hoạt động ngăn cấm, và tiến hành diễn tập, hội thảo và các hoạt động khác để nâng cao năng lực thực hiện các cam kết PSI của họ. Việc có thêm quốc gia mới tham gia làm tăng sức mạnh của Sáng kiến và giúp đảm bảo rằng nó sẽ vẫn là một nỗ lực quốc tế bền vững trong những năm tới.

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 10, Tổng thống Obama công khai kêu gọi các quốc gia đối tác thực hiện các hành động cụ thể, rõ ràng để tăng cường PSI và duy trì nó như một yếu tố cốt lõi của cơ chế chống phổ biến vũ khí quốc tế. Là một phần trong nỗ lực đó, Hoa Kỳ và các nước khác tham gia PSI cam kết làm việc với nhau để kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm ủng hộ và tham gia vào Sáng kiến này. Để biết thêm thông tin về Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí và các cam kết trong dịp kỷ niệm lần thứ 10, xin vui lòng xem trang web của Bộ Ngoại giao.

(hết thông báo)