20161018-dioxin-contamination-treatment-osius

Đại sứ Osius phát biểu tại lễ khởi động.

Đại sứ Osius phát biểu tại lễ khởi động.