Lịch Lãnh sự

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm:

Ngày lễ 2019 Ngày nghỉ Thứ Lễ
Năm mới 1 tháng Một Thứ Ba V/A
Sinh nhật Martin Luther King 21 tháng Một Thứ Hai A
Tết Nguyên đán 4-8 tháng Hai Thứ Hai – Thứ sáu V
Ngày Tổng thống 18 tháng Hai Thứ Hai A
Ngày giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ bù) 15 tháng Tư Thứ Hai V
Ngày Chiến thắng 29 – 30 tháng Tư Thứ Hai – Thứ Ba V
Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng Năm Thứ Tư V
Ngày Tưởng niệm 27 tháng Năm Thứ Hai A
Quốc khánh Hoa Kỳ 04 tháng Bảy Thứ Năm A
Quốc khánh Việt Nam/Ngày Lao động 02 tháng Chín Thứ Hai V/A
Ngày Columbus 14 tháng Mười Thứ Hai A
Ngày Cựu chiến binh 11 tháng Mười Một Thứ Hai A
Lễ Tạ ơn 28 tháng Mười Một Thứ Năm A
Lễ Giáng sinh 25 tháng Mười Hai Thứ Tư A

 

A = Ngày lễ Hoa Kỳ

V = Ngày lễ Việt Nam