Lịch Lãnh sự

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm:

Ngày lễ 2020 Ngày nghỉ Thứ Lễ
Năm mới 1 tháng Một Thứ Tư V/A
Sinh nhật Martin Luther King 20 tháng Một Thứ Hai A
Tết Nguyên đán 23-29 tháng Một Thứ Năm – Thứ Tư V
Ngày Tổng thống 17 tháng Hai Thứ Hai A
Ngày giỗ tổ Hùng Vương 2 tháng Tư Thứ Năm V
Ngày Chiến thắng 30 tháng Tư Thứ Năm V
Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng Năm Thứ Sáu V
Ngày Tưởng niệm 25 tháng Năm Thứ Hai A
Quốc khánh Hoa Kỳ (nghỉ bù) 3 tháng Bảy Thứ Sáu A
Quốc khánh Việt Nam 2 tháng Chín Thứ Tư V
Ngày Lao Động 7 tháng Chín Thứ Hai A
Ngày Columbus 12 tháng Mười Thứ Hai A
Ngày Cựu chiến binh 11 tháng Mười Một Thứ Tư A
Lễ Tạ ơn 26 tháng Mười Một Thứ Năm A
Lễ Giáng sinh 25 tháng Mười Hai Thứ Sáu A

 

A = Ngày lễ Hoa Kỳ

V = Ngày lễ Việt Nam