Lịch Lãnh sự

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm:

   Ngày lễ 2021    Ngày nghỉ    Thứ    Lễ
Năm mới 1 tháng Một Thứ Sáu V/A
Sinh nhật Martin Luther King 18 tháng Một Thứ Hai A
Tết Nguyên đán
Ngày Tổng thống
10 – 16 tháng Hai Thứ Tư – Thứ Ba V/A
Ngày giỗ tổ Hùng Vương 21 tháng Tư Thứ Tư V
Ngày Chiến thắng 30 tháng Tư Thứ Sáu V
Ngày Quốc tế Lao động (nghỉ bù) 3 tháng Năm Thứ Hai V
Ngày Tưởng niệm 31 tháng Năm Thứ Hai A
Juneteenth 18 tháng Sáu Thứ Sáu A
Quốc khánh Hoa Kỳ (nghỉ bù) 5 tháng Bảy Thứ Sáu A
Quốc khánh Việt Nam 2 – 3 tháng Chín Thứ Năm – Thứ Sáu V*
Ngày Lao Động 6 tháng Chín Thứ Hai A
Ngày Columbus 11 tháng Mười Thứ Hai A
Ngày Cựu chiến binh 11 tháng Mười Một Thứ Năm A
Lễ Tạ ơn 25 tháng Mười Một Thứ Năm A
Lễ Giáng sinh (nghỉ bù) 24 tháng Mười Hai Thứ Sáu A


A = Ngày lễ Hoa Kỳ
V = Ngày lễ Việt Nam
A/V = Ngày lễ Việt Nam và Hoa Kỳ

*Chính phủ Việt Nam tăng thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh từ 1 ngày lên 2 ngày kể từ năm 2021.