Thị thực Định cư

Công dân và thường trú nhân Việt Nam nộp hồ sơ xin cấp thị thực định cư Hoa Kỳ tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công dân Hoa Kỳ, Thường trú nhân Hoa Kỳ, hoặc đơn vị tuyển dụng tại Hoa Kỳ cần phải mở hồ sơ bảo lãnh tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho Quý vị trước khi Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực định cư.  Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý vị có thể tham khảo Danh mục các loại thị thực. Vui lòng làm theo từng bước hướng dẫn trên trang Tiến trình Thị thực định cư để bắt đầu nộp đơn xin thị thực định cư.

Sau khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận và Quý vị có ngày hẹn phỏng vấn, Quý vị sẽ đến phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Vui lòng đọc kỹ hết trang này và làm theo tất cả những hướng dẫn trong đó để chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn của Quý vị. Quý vị cũng có thể tham khảo các mục bên dưới để biết thêm thông tin về tiến trình phỏng vấn, các quy trình định cư đối với Việt Nam, cũng như thông tin dành cho Thường trú nhân Hoa Kỳ.

Thị thực Định cư