Trẻ lai: Nộp hồ sơ

Vui lòng bắt đầu hồ sơ của đương đơn theo chương trình Amerasian Homecoming Act bằng cách hoàn tất mẫu đơn bên dưới.

Chính sách bảo mật thông tin(Required)

Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây để bắt đầu hồ sơ Trẻ lai của quý vị.

(Giống thứ tự tên trên hộ chiếu)
Message text:
Attachments:
Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.
Attachments:
Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.
Attachments:
Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.

Vui lòng chia sẻ thông tin về các thành viên gia đình có ý định đi định cư Hoa Kỳ cùng với đương đơn chính:

(Giống thứ tự tên trên hộ chiếu)
(Giống thứ tự tên trên hộ chiếu)
(Giống thứ tự tên trên hộ chiếu)
(Giống thứ tự tên trên hộ chiếu)
(Giống thứ tự tên trên hộ chiếu)
Attachments:
Drop files here or
Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB, Max. files: 6.
    Tôi xác nhận những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.(Required)