Kiểm tra Tình trạng Hồ sơ

Quý vị có thể nhấp vào đây để kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bằng cách sử dụng số hồ sơ.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) gửi toàn bộ hồ sơ bảo lãnh thị thực định cư tới Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để lưu trữ. NVC sau đó gửi các hồ sơ bảo lãnh này đến đúng đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Nếu hồ sơ bảo lãnh của quý vị vẫn đang ở USCIS: quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến tại đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp USCIS. Văn phòng chúng tôi không có vai trò gì liên quan đến hồ sơ bảo lãnh cho tới khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Nếu hồ sơ bảo lãnh đang ở NVC, quý vị cần liên hệ NVC trực tiếp nếu có câu hỏi.

1. Nếu quý vị đã có lịch hẹn phỏng vấn tại văn phòng chúng tôi: vui lòng đọc hướng dẫn tại đây để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Vui lòng truy cập vào trang web ustraveldocs NGAY BÂY GIỜ để đăng ký địa chỉ chuyển phát giấy tờ hoặc thị thực. Nếu cần được hỗ trợ trong việc đăng ký địa chỉ, quý vị có thể gọi đến Tổng đài số 19006444 nếu đang ở Việt Nam, hoặc số (+1) 703-665-7350 nếu đang ở ngoài Việt Nam. Quý vị phải đăng ký địa chỉ NGAY BÂY GIỜ, nếu không thì giấy tờ hoặc hộ chiếu và thị thực sẽ không được chuyển phát đến quý vị. Sự chậm trễ trong việc đăng ký địa chỉ sẽ trì hoãn quy trình xin thị thực hoặc việc chuyển phát giấy tờ, hộ chiếu và thị thực đến quý vị.

2. Nếu quý vị đã phỏng vấn và được chấp thuận: vui lòng xem trang web Sau buổi Phỏng vấn.

3. Nếu thị thực của quý vị chưa được chấp thuận: Trong một số trường hợp, chúng tôi cần thêm thông tin cho hồ sơ của Quý vị, hoặc hồ sơ của Quý vị còn thiếu một số giấy tờ cần thiết.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cấp giấy từ chối OF-194 (“giấy xanh”) ghi rõ các yêu cầu và lý do từ chối. Hầu hết các trường hợp đương đơn bị từ chối theo điều khoản 221(g), 212(a)(1) của Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA).  Đương đơn thường bị từ chối cấp thị thực vì các lý do sau:

Theo tinh thần điều khoản này, đương đơn bị từ chối cấp thị thực do còn thiếu các giấy tờ cần phải được bổ túc cho đến khi được xét thấy đầy đủ. Đương đơn có thể nộp giấy tờ được yêu cầu trực tiếp tại Lãnh sự như được hẹn trên giấy từ chối OF-194 hoặc gửi qua đường bưu điện (không mất phí) tại các chi nhánh của Bưu chính Việt Nam. Tuy nhiên, đương đơn nên nộp trực tiếp các giấy tờ tại Lãnh sự quán. Vui lòng đính kèm giấy từ chối OF-194 vào các giấy tờ nộp bổ túc. Lưu ý: với đơn xin thị thực bị từ chối theo điều khoản 221(g), đương đơn cần bổ túc trong vòng một năm kể từ ngày từ chối. Hồ sơ có thể bị đóng nếu đương đơn không nộp bổ túc trong thời hạn nêu trên.

Một số lý do hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g):

 

 • Kết quả khám sức khỏe và/hay giấy lý lịch tư pháp bị thiếu hay hết hạn vào thời điểm phỏng vấn;
 • Hồ sơ được đề nghị xét nghiệm di truyền học (ADN) vì các giấy tờ đã nộp không thể chứng minh được các mối quan hệ trong hồ sơ.
 • Nếu thiếu Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh (I-864/I864A) của người bảo lãnh hay người đồng bảo trợ tài chánh.
 • Nếu giấy từ chối OF-194 nêu rằng “Hồ sơ của Quý vị cần được tiến hành thêm một số thủ tục”, đương đơn không cần phải nộp thêm giấy tờ mà cần phải đợi viên chức lãnh sự xét duyệt hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên hệ với đương đơn khi việc xét duyệt hồ sơ hoàn tất. Xin lưu ý rằng thời hạn một năm nêu trên không áp dụng cho trường hợp từ chối này.
 • Sau đây là những mẫu đơn thường hay bị thiếu:
  • Mẫu đơn DS-260. Đơn Điện tử Thị thực Định cư
  • Mẫu đơn DS-160. Đơn Điện tử Thị thực Không Định cư
  • Mẫu đơn DS-117. Đơn xin được trở lại tình trạng cư trú
  • Mẫu đơn I-864 (511 KB) Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh và I-864A Thỏa thuận giữa Người Bảo trợ Tài chánh và Thành viên cùng Hộ gia đình
  • Mẫu đơn I-864EZ PDF (422 KB) Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh theo Điều khoản 213A
  • Mẫu đơn I-864W (364 KB) Miễn trừ Bảo trợ Tài chánh cho Người nhập cư

Điều khoản này ngăn cấm việc cấp thị thực cho đương đơn bị nhiễm các bệnh có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Lãnh sự quán đề nghị đương đơn sắp xếp việc chữa bệnh với bệnh viện Chợ Rẫy. Khi tình trạng sức khỏe của đương đơn được cải thiện, đương đơn có thể đủ điều kiện được cấp thị thực.

Để biết thêm thông tin về những nội dung liên quan đến việc không đủ điều kiện được cấp thị thực khác và Đơn xin miễn trừ, vui lòng nhấp vào đây.

Hồ sơ bị chuyển trả về Sở di trú để đóng hoặc hủy bỏ trong một số trường hợp. Hồ sơ bị từ chối và yêu cầu hủy bỏ sẽ được trả về văn phòng Sở di trú nơi trước đây Quý vị mở hồ sơ bảo lãnh. Trong trường hợp này, đương đơn sẽ được thông báo và chuyển trả tất cả các giấy tờ bản chính khi chúng tôi trả hồ sơ về Sở Di trú. Phải mất vài tháng thì Sở Di trú mới nhận được hồ sơ bị trả về từ Lãnh sự quán. Một khi hồ sơ đã bị chuyển trả về Sở Di trú, chúng tôi không thể cứu xét hồ sơ nữa vì hồ sơ xem như đã bị đóng tại văn phòng chúng tôi.

Nếu Quý vị có thắc mắc hay yêu cầu gì đối với hồ sơ đã bị trả về Sở Di trú, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Sở Di trú nơi trước đây Quý vị mở hồ sơ bảo lãnh. Quý vị cũng có thể xem thêm thông tin trên trang web của Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Nếu Quý vị cần Đơn xin miễn trừ tình trạng không đủ điều kiện nhập cảnh, vui lòng liên hệ với Sở Di trú Hoa Kỳ.

Đơn xin cấp thị thực của tôi đã được chấp thuận, tiếp theo tôi phải làm gì?

Nếu Quý vị đủ điều kiện để được chấp thuận cấp thị thực sau buổi phỏng vấn, thị thực sẽ được chuyển phát trong vòng hai tuần.  Trong một số trường hợp, thị thực sẽ không được cấp ngay do thủ tục hành chánh hoặc các lý do khác. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo Quý vị không nên sắp xếp chuẩn bị rời Việt Nam, thanh lý tài sản, thôi việc hoặc mua vé máy bay trước khi đương đơn nhận được thị thực. Hộ chiếu có dán thị thực Hoa Kỳ sẽ được chuyển đến Quý vị mà không thu phí.

Nếu đơn xin thị thực đã được chấp thuận nhưng Quý vị chưa đăng ký địa chỉ, vui lòng truy cập vào đây hoặc bằng cách gọi điện thoại đến Tổng đài số 19006444 nếu Quý vị đang ở Việt Nam, hoặc số +17036657350 nếu Quý vị đang ở ngoài Việt Nam để đăng ký địa chỉ cho dịch vụ chuyển phát thị thực này. Nếu Quý vị gặp bất kỳ trở ngại nào về việc đăng ký địa chỉ trên mạng, vui lòng liên lạc với Tổng đài để được hỗ trợ.

Quý vị sẽ nhận lại hộ chiếu có dán thị thực cùng một bao thư màu nâu có chứa các giấy tờ bảo mật. Vui lòng KHÔNG mở bao thư này và không cất trong hành lý ký gửi khi bay đến Hoa Kỳ. Quý vị nên mang bao thư màu nâu bên mình trong suốt chuyến bay. Quý vị cũng sẽ nhận được Thông tin về Thị thực Định cư và Phí Định cư USCIS (PDF 529 KB) hoặc Thông tin về thị thực diện Hôn phu / Hôn thê (K-1)(PDF 426 KB). Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này. Đối với các đương đơn thuộc diện phải đóng Phí Định cư USCIS, chúng tôi khuyến cáo Quý vị nên hoàn tất việc đóng khoản phí này trước khi đến Hoa Kỳ để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cấp thẻ xanh cho Quý vị.

Thị thực của tôi có hiệu lực bao lâu?

Thông thường, thời hạn của thị thực sẽ giống với thời hạn của kết quả khám sức khoẻ của đương đơn. Nếu đương đơn biết mình không thể sắp xếp xuất cảnh trong hạn thị thực của mình, đương đơn có thể thông báo cho chúng tôi để hoãn việc cấp thị thực lại. Việc cấp thị thực có thể hoãn lại trong vòng 1 năm kể từ ngày phỏng vấn.

Thị thực của tôi hết hạn mà tôi chưa thể đến Hoa kỳ được?

Văn phòng chúng tôi không gia hạn thêm cho thị thực đã cấp. Tuy nhiên, thị thực hết hạn có thể được cấp mới trở lại. Vui lòng đến Bộ phận thị thực định cư vào các buổi chiều từ 13:00 đến 14:00 giờ thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu (trừ thứ Tư và các ngày lễ) và thư phản hồi từ bộ phận Thông tin gởi cho Quý vị cùng với những giấy tờ sau: 1) thị thực đã hết hạn và gói thị thực màu nâu của đương đơn; 2) thư giải thích lý do tại sao đương đơn không thể xuất cảnh trong thời hạn của thị thực. Đương đơn cần phải đóng phí thị thực và làm mới những giấy tờ nào hết hạn.

Đơn xin thị thực của tôi chưa được chấp thuận, bây giờ tôi phải làm gì?

Trong một số trường hợp, chúng tôi cần thêm thông tin cho hồ sơ của Quý vị, hoặc hồ sơ của Quý vị còn thiếu một số giấy tờ cần thiết.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cấp giấy từ chối OF-194 (“giấy xanh”) ghi rõ các yêu cầu và lý do từ chối. Hầu hết các trường hợp đương đơn bị từ chối theo điều khoản 221(g), 212(a)(1) của Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA).  Đương đơn thường bị từ chối cấp thị thực vì các lý do sau:

Điều khoản 221(g):

Theo tinh thần điều khoản này, đương đơn bị từ chối cấp thị thực do còn thiếu các giấy tờ cần phải được bổ túc cho đến khi được xét thấy đầy đủ. Đương đơn có thể nộp giấy tờ được yêu cầu qua đường bưu điện hay nộp trực tiếp tại Lãnh sự như được hẹn trên giấy từ chối OF-194. Lưu ý: với đơn xin thị thực bị từ chối theo điều khoản 221(g), đương đơn cần bổ túc trong vòng một năm kể từ ngày từ chối. Hồ sơ có thể bị đóng nếu đương đơn không nộp bổ túc trong thời hạn nêu trên.

Đương đơn cần nộp các giấy tờ được yêu cầu trực tiếp tại Lãnh sự quán lúc 1 đến 2 giờ chiều vào ngày được hẹn ghi trên giấy OF-194 hoặc các ngày làm việc trong tuần ngoại trừ ngày thứ Tư. Vui lòng đính kèm giấy từ chối OF-194 vào các giấy tờ nộp bổ túc.

Một số lý do hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g):

 • Kết quả khám sức khỏe và/hay giấy lý lịch tư pháp bị thiếu hay hết hạn vào thời điểm phỏng vấn;
 • Hồ sơ được đề nghị xét nghiệm di truyền học (ADN) vì các giấy tờ đã nộp không thể chứng minh được các mối quan hệ trong hồ sơ.
 • Nếu thiếu Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh (I-864/I864A) của người bảo lãnh hay người đồng bảo trợ tài chánh, có thể truy cập vào USCIS-Forms.
 • Nếu giấy từ chối OF-194 nêu rằng “Hồ sơ của Quý vị cần được tiến hành thêm một số thủ tục”, đương đơn không cần phải nộp thêm giấy tờ mà cần phải đợi viên chức lãnh sự xét duyệt hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên hệ với đương đơn khi việc xét duyệt hồ sơ hoàn tất. Xin lưu ý rằng thời hạn một năm nêu trên không áp dụng cho trường hợp từ chối này.
 • Sau đây là những mẫu đơn thường hay bị thiếu:
  • Mẫu đơn DS-260. Đơn Điện tử Thị thực Định cư
  • Mẫu đơn DS-160. Đơn Điện tử Thị thực Không Định cư
  • Mẫu đơn DS-117. Đơn xin được trở lại tình trạng cư trú
  • Mẫu đơn I-864 (511 KB) Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh và I-864A Thỏa thuận giữa Người Bảo trợ Tài chánh và Thành viên cùng Hộ gia đình
  • Mẫu đơn I-864EZ PDF (422 KB) Hồ sơ Bảo trợ Tài chánh theo Điều khoản 213A
  • Mẫu đơn I-864W (364 KB) Miễn trừ Bảo trợ Tài chánh cho Người nhập cư

Điều khoản 212(a)(1):

Điều khoản này ngăn cấm việc cấp thị thực cho đương đơn bị nhiễm các bệnh có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Lãnh sự quán đề nghị đương đơn sắp xếp việc chữa bệnh với bệnh viện Chợ Rẫy. Khi tình trạng sức khỏe của đương đơn được cải thiện, đương đơn có thể đủ điều kiện được cấp thị thực.

Để biết thêm thông tin về những nội dung liên quan đến việc không đủ điều kiện được cấp thị thực khác, vui lòng nhấp vào đây.

Viên chức trả hồ sơ của tôi về Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), bây giờ tôi phải làm gì?

Hồ sơ bị chuyển trả về Sở di trú để đóng hoặc hủy bỏ trong một số trường hợp. Hồ sơ bị từ chối và yêu cầu hủy bỏ sẽ được trả về văn phòng Sở di trú nơi trước đây Quý vị mở hồ sơ bảo lãnh. Trong trường hợp này, đương đơn sẽ được thông báo và chuyển trả tất cả các giấy tờ bản chính khi chúng tôi trả hồ sơ về Sở Di trú. Phải mất vài tháng thì Sở Di trú mới nhận được hồ sơ bị trả về từ Lãnh sự quán. Một khi hồ sơ đã bị chuyển trả về Sở Di trú, chúng tôi không thể cứu xét hồ sơ nữa vì hồ sơ xem như đã bị đóng tại văn phòng chúng tôi.

Nếu Quý vị có thắc mắc hay yêu cầu gì đối với hồ sơ đã bị trả về Sở Di trú, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Sở Di trú nơi trước đây Quý vị mở hồ sơ bảo lãnh. Quý vị cũng có thể xem thêm thông tin trên trang web của Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Tôi cần Đơn xin miễn trừ tình trạng không đủ điều kiện nhập cảnh, tôi phải làm gì?

Nếu Quý vị cần Đơn xin miễn trừ tình trạng không đủ điều kiện nhập cảnh, vui lòng liên hệ với Sở Di trú Hoa Kỳ.

Tôi đã không theo đuổi hồ sơ thị thực trong vòng một năm

Điều khoản 203(g) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ qui định rằng các đương đơn xin thị thực phải nộp đơn xin thị thực trong vòng một năm kể từ ngày được thông báo chính thức. Tùy vào từng hồ sơ cụ thể, ngày đương đơn được gởi Hồ sơ hướng dẫn nộp đơn xin thị thực (PDF 477 KB) hay Hồ sơ hướng dẫn phỏng vấn (PDF 543 KB) được xem là ngày thông báo chính thức. Nếu đương đơn không liên lạc với chúng tôi trong vòng một năm kể từ những ngày nêu trên, hồ sơ xin thị thực sẽ tạm thời bị đóng. Thông báo về việc tạm đóng hồ sơ (TERMLT-1) sẽ được gởi đến đương đơn trong các trường hợp sau:

 • Không nộp đơn xin Thị thực định cư và đăng ký Ngoại kiều DS-260;
 • Không đến phỏng vấn mà không có một thông báo bằng văn bản nào gởi đến Bộ phận Thị thực định cư; hay
 • Không phản hồi về hồ sơ sau khi đơn xin thị thực bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ do hồ sơ còn thiếu giấy tờ cần phải bổ túc.

Hồ sơ xin thị thực có thể được mở lại và đơn xin bảo lãnh tiếp tục có hiệu lực nếu trong vòng một năm kể từ khi được gởi thông báo về việc đóng hồ sơ, đương đơn có thể chứng minh việc không thể theo đuổi hồ sơ xin thị thực là vì lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát của đương đơn. Đương đơn hoặc người bảo lãnh nên liên hệ chúng tôi và cung cấp bằng chứng để trình bày lý do không thể theo đuổi hồ sơ.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, sau khi hồ sơ được mở lại, đương đơn có hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ sẽ phải đóng lại phí xin thi thực nếu không theo đuổi hồ sơ trong vòng một năm.

Nếu đương đơn không có phản hồi trong vòng một năm kể từ ngày được gởi thư thông báo tạm đóng hồ sơ, chúng tôi sẽ gởi Thông báo đóng hồ sơ chính thức (TERMLT-2).  Tại thời điểm hồ sơ bị đóng chính thức, hồ sơ bảo lãnh xin thị thực và tất cả các giấy tờ trong hồ sơ đó sẽ bị hủy bỏ.

Người bảo lãnh, đương đơn, và đại diện hợp pháp của hồ sơ có nhiệm vụ cung cấp địa chỉ chính xác hiện thời của mình cho Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) và Lãnh sự quán Hoa Kỳ để đảm bảo những thông báo về hồ sơ xin thị thực được gởi đến đương đơn kịp thời.