Thị thực dành cho người trúng thưởng

1. Chuẩn bị cho Buổi Phỏng vấn

2. Kiểm tra Tình trạng Hồ sơ (đối với các hồ sơ bị từ chối)

3. Sau Buổi Phỏng vấn (đối với các hồ sơ được chấp thuận)

Bộ luật Định cư 1990 có quy định về Chương trình Thị thực diện trúng thưởng (DV), theo đó mỗi năm sẽ xổ số để xét cấp 55,000 thị thực định cư, bắt đầu từ năm tài khóa 1995. Chương trình này nhằm đa dạng hóa dân số người định cư tại Hoa Kỳ, bằng cách lựa chọn đương đơn từ hầu hết các quốc gia có tỷ lệ định cư đến Hoa Kỳ thấp trong vòng năm năm trở lại.

Để nộp đơn xin thị thực diện này, vui lòng làm theo các bước thuộc Quy trình Thị thực diện Trúng thướng đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sau khi đã hoàn tất các bước này, vui lòng theo đúng hướng dẫn mà Trung tâm Lãnh sự Kentucky (KCC) đã cung cấp cho quý vị, cùng với các thông tin đăng trải trên trang web này, để hoàn tất thủ tục.

Việt Nam không tham gia chương trình Thị thực dành cho người trúng thưởng.  Do đó, công dân Việt Nam không thể đăng ký xin thị thực theo chương trình này.

Nếu quý vị không phải là công dân Việt Nam và nhận được email hay thư từ thông báo rằng Quý vị được lựa chọn cho chương trình này, để biết thông tin chung về Chương trình Thị thực dành cho người trúng thưởng, vui lòng nhấp vào đây.  Nếu quý vị có câu hỏi về việc xếp lịch phỏng vấn xin thị thực diện trúng thưởng tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, vui lòng nhấp vào đây.