Thị thực diện Hôn phu (Hôn thê)

Thị thực không định cư diện hôn phu (hôn thê) K-1 dành cho hôn phu hoặc hôn thê của công dân Hoa Kỳ. Thị thực K1 cho phép hôn phu (hôn thê) người nước ngoài của công dân Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ và kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về thị thực hôn phu (hôn thê) trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.  Thông tin chi tiết về quy trình cũng được đăng tải trên trang thông tin thị thực diện K-1 của trang web ustraveldocs.