Cập nhật Thông tin Cá nhân

Tiến trình bảo lãnh có thể kéo dài rất lâu trước khi quý vị có ngày hẹn phỏng vấn.  Trong thời gian đó, nếu quý vị có bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào như kết hôn, sinh con, ly hôn hoặc qua đời, vui lòng xem những thông tin dưới đây và liên hệ với chúng tôi tại đây.

Để thay đổi địa chỉ nhận thư và số điện thoại, vui lòng thông báo cho Lãnh sự quán bằng cách nộp mẫu đơn trực tuyến tại đây. Vui lòng đính kèm bản sao hộ chiếu để xác nhận.

Ngoài ra, vui lòng đăng nhập vào Hồ sơ Thị thực diện Định cư hoặc Hồ sơ Thị thực diện K (Hôn phu/Hôn thê) để cập nhật thông tin.

Để thay đổi tên, giới tính hoặc ngày tháng năm sinh trên hồ sơ bảo lãnh, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao giấy khai sinh tại đây.

Đối với loại thị thực có người phụ thuộc, nếu Quý vị muốn bổ sung vợ/chồng hoặc con vào hồ sơ bảo lãnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Để bổ sung vợ/chồng, vui lòng nộp bản sao giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của người vợ/chồng cần bổ sung.  Nếu người bảo lãnh vừa nhập tịch, vui lòng nộp kèm giấy nhập tịch của người bảo lãnh.

Để bổ sung con, vui lòng nộp bản sao giấy khai sinh của người con cần bổ sung.

Nếu người bảo lãnh hay đương đơn qua đời, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao giấy chứng tử tại đây.

Nếu người bảo lãnh đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao giấy nhập tịch của người bảo lãnh tại đây.

Nếu người bảo lãnh hay đương đơn ly hôn hoặc hôn nhân không còn hiệu lực, vui lòng nộp bản sao giấy ly hôn hoặc giấy tờ tương đương tại đây.

Nếu Quý vị muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật ngày ưu tiên của hồ sơ, vui lòng nộp bản sao đơn I-140 hoặc I-130 tại đây.

Đối với loại thị thực có người phụ thuộc, nếu Quý vị là đương đơn chính và  vợ/chồng hoặc con của Quý vị không thể đi định cư đến Hoa Kỳ cùng lúc với Quý vị, họ có thể được hưởng quyền lợi đương đơn đi theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn chính khi họ xin thị thực để đi sau.

Đương đơn đi sau được hưởng quyền lợi định cư khi:

  • Mối quan hệ vợ/chồng hay cha/mẹ với con đối với đương đơn chính được xác lập trước khi đương đơn chính nhập cảnh Hoa Kỳ;
  • Đương đơn chính đã trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ, hay đã được cấp thị thực định cư diện người thân bảo lãnh (F), diện định cư làm việc (E), hay diện thị thực V;
  • Đương đơn chính còn sống và chưa nhập tịch Hoa Kỳ;
  • Nếu là con của đương đơn chính, đương đơn đi sau phải đáp ứng đúng định nghĩa về con độc thân dưới 21 tuổi theo luật pháp Hoa Kỳ.

Vui lòng thông báo với chúng tôi tại buổi phỏng vấn nếu hồ sơ của Quý vị còn đương đơn đi sau. Chúng tôi sẽ giữ lại bản sao các giấy tờ cần thiết để đương đơn đi sau có thể tiếp tục tiến trình xin thị thực khi họ sẵn sàng định cư. Khi vợ/chồng hoặc con của Quý vị đã sẵn sàng định cư, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Lãnh sự quán sẽ thông báo cho đương đơn đi sau về tình trạng hồ sơ và các thủ tục tiếp theo của tiến trình xin thị thực.

Nếu con của quý vị không thể đi định cư đến Hoa Kỳ cùng lúc với quý vị,  con của quý vị có thể được hưởng quyền lợi đương đơn đi theo hồ sơ bảo lãnh của quý vị khi xin thị thực theo diện đi sau.  Con của quý vị phải xin thị thực diện K-2 và thực hiện cùng một quy trình như nộp hồ sơ xin thị thực diện K-1.

Để đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc, con của quý vị phải dưới 21 tuổi và hiện tại không kết hôn.  Nếu quá 21 tuổi, con của quý vị sẽ không thể đến Hoa Kỳ định cư theo diện người phụ thuộc của hồ sơ K vì không được áp dụng Đạo luật Bảo vệ Tình Trạng con Độc thân Dưới 21 tuổi (CSPA).  Con phụ thuộc chỉ có thể được cấp thị thực K-2 trong vòng một năm kể từ ngày cấp thị thực K-1 của cha hoặc mẹ.  Sau một năm kể từ ngày cấp thị thực K của cha hoặc mẹ, con của quý vị sẽ cần thân nhân làm hồ sơ bảo lãnh mới với Sở Di trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ.

Vui lòng thông báo với chúng tôi tại buổi phỏng vấn nếu hồ sơ của quý vị còn đương đơn đi sau.  Chúng tôi sẽ giữ lại bản sao các giấy tờ cần thiết để đương đơn đi sau có thể tiếp tục tiến trình xin thị thực khi họ sẵn sàng định cư.  Khi con của quý vị đã sẵn sàng định cư, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.  Lãnh sự quán sẽ thông báo cho đương đơn đi sau về tình trạng hồ sơ và các thủ tục tiếp theo của tiến trình xin thị thực.

Nếu Quý vị muốn thông báo người đại diện hồ sơ, chẳng hạn luật sư hay người tư vấn, vui lòng liên hệ chúng tôi và gửi kèm theo các giấy tờ sau đây:

  • Vui lòng nộp bản gốc mẫu đơn G-28 (Notice of Entry of Appearance as Attorney of Representative) hay mẫu đơn G-28I (Notice of Entry of Appearance as Attorney in Matters Outside the Geographical Confines of the United States) nếu phù hợp.  Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách áp dụng các mẫu đơn trên, vui lòng xem thêm tại trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
  • Nếu hồ sơ đã từng có một đại diện hợp pháp trước đây, người bảo lãnh/đương đơn vui lòng gởi thêm thư bản gốc, có chứng thực đề nghị chúng tôi rút tên người đại diện hợp pháp trước đây để chúng tôi cập nhật thay đổi người đại diện cho hồ sơ.

Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC), vui lòng tải thêm đơn G-28 lên CEAC.