Flag

An official website of the United States government

Bỏ phiếu bầu cử
26 Phút để đọc

Lá phiếu của quý vị rất quan trọng! Quý vị có biết rằng nhiều cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ cho Hạ viện và Thượng viện đã được quyết định bởi một tỷ lệ số phiếu bầu còn nhỏ hơn lượng phiếu bầu của các cử tri vắng mặt? Tất cả các tiểu bang được yêu cầu đếm mọi lá phiếu vắng mặt miễn là nó hợp lệ và đến tay các văn phòng bầu cử địa phương đúng thời hạn nhận phiếu bầu vắng mặt.

 

Đăng ký và gửi phiếu bầu cử nhanh chóng, dễ dàng và có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới!

Hãy bắt đầu bằng cách xác nhận đăng ký cử tri với tiểu bang của quý vị.  Một số tiểu bang yêu cầu cử tri vắng mặt phải đăng ký hàng năm, do đó quý vị có thể phải đăng ký lại.  Truy cập FVAP.gov để kết nối với cổng thông tin cử tri bang của quý vị để đăng ký bỏ phiếu, yêu cầu một lá phiếu và hơn thế nữa. Khi quý vị đã xác nhận đăng ký của mình, vui lòng nhấp vào nút “Các bước Bỏ phiếu Bầu cử” bên trên để xem các bước bỏ phiếu.

 

Tìm hiểu về các ứng cử viên và các vấn đề

Các nguồn thông tin trực tuyến. Xem trang liên kết FVAP để biết các nguồn thông tin hữu ích giúp cho việc tìm hiểu về các ứng cử viên và các vấn đề. Thông tin phi đảng phái về các ứng cử viên, hồ sơ bỏ phiếu của họ và quan điểm của họ đối với các vấn đề đều được phổ biến rộng rãi và dễ dàng có được trực tuyến. Quý vị cũng có thể đọc các báo quốc gia hay báo địa phương trực tuyến, hoặc cũng có thể tìm trên mạng các bài báo hoặc các thông tin. Để biết thông tin về ngày và thời hạn bầu cử, hãy đăng ký Thông báo Bầu cử của FVAP (vote@fvap.gov). FVAP cũng chia sẻ các Thông báo Bầu cử qua Facebook (@DODFVAP), Twitter (@FVAP) và Instagram (@fvapgov).

Tìm hiểu thêm tại trang web của Chương trình Hỗ trợ Bầu cử Liên bang (FVAP), FVAP.gov. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài, vui lòng liên hệ qua VoteHanoi@state.gov ở miền Bắc và VoteHoChiMinhCity@state.gov ở miền Nam của Việt Nam.

Hãy nhớ rằng lá phiếu của quý vị rất quan trọng!

Các Bước Bỏ phiếu Bầu cử

Bước 1 – Đăng ký lấy phiếu bầu cử:  Với hầu hết các tiểu bang, quý vị có thể dễ dàng truy cập cổng bầu cử tiểu bang tại FVAP.gov để yêu cầu phiếu bầu.  Quý vị cũng có thể hoàn thành Đơn xin Thẻ Bưu chính Liên bang (FPCA).  Việc hoàn thành đơn xin FPCA cho phép quý vị yêu cầu phiếu bầu cử vắng mặt cho tất cả các cuộc bầu cử cho các văn phòng liên bang (Tổng thống, Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ) bao gồm cả các cuộc bầu cử sơ bộ và các cuộc bầu cử đặc biệt cho cả năm mà quý vị đăng ký. Tất cả đơn xin FPCA được điền chính xác và có đầy đủ chữ ký cùng ngày tháng sẽ được chấp nhận bởi tất cả các viên chức bầu cử tại các địa phương ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Quý vị có thể sử dụng trợ lý trực tuyến của trang bầu cử FVAP dễ dàng, để hướng dẫn quý vị qua quá trình xin đơn FPCA tại FVAP.gov. Trợ lý bầu cử trực tuyến sẽ hỏi quý vị những câu hỏi cụ thể cho tiểu bang của quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị lựa chọn nhận phiếu điện tử (qua email, tải xuống trên mạng, hoặc fax, tùy vào tiểu bang của quý vị) vì đây là cách nhanh nhất để quý vị nhận phiếu bầu. Hãy cung cấp địa chỉ email trong đơn xin FPCA để tận dụng tùy chọn nhận phiếu điện tử. Gửi lại đơn FPCA cho văn phòng bầu cử của quý vị theo hướng dẫn trên trang web. Trang Bầu cử FVAP sẽ cho quý vị biết tiểu bang của quý vị có chấp nhận đơn xin FPCA qua email, thư hoặc fax hay không. Nếu quý vị phải gửi đơn xin FPCA theo đường thư, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới cho gửi thư.

***

Bước 2 – Nhận và hoàn thành lá phiếu của quý vị: Các tiểu bang được yêu cầu gửi phiếu bầu cử 45 ngày trước cuộc bầu cử thông thường của văn phòng liên bang, và các tiểu bang thường gửi phiếu bầu trước ít nhất là 30 ngày đối với các cuộc bầu cử sơ bộ. Đối với hầu hết các tiểu bang, quý vị có thể xác nhận đăng ký và nhận phiếu trực tuyến.

***

Bước 3 – Gửi phiếu đã hoàn thành và ký tên: Một số tiểu bang cho phép quý vị gửi phiếu đã hoàn thiện qua đường điện tử nhưng một số bang lại không cho phép như vậy. Nếu tiểu bang của quý vị yêu cầu quý vị gửi phiếu tới các văn phòng bầu cử của địa phương theo đường thư, thì quý vị có thể gửi miễn phí tại các Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất. Quý vị cần cho phiếu bầu vào phong bì thư có in sẵn dấu mã bưu chính miễn phí hoặc phong bì thư có dán đầy đủ tem bưu chính của Hoa Kỳ và gửi chúng cho các văn phòng bầu cử địa phương của tiểu bang của quý vị.

***

Lưu ý: Tại Việt Nam, quý vị có thể nộp phiếu bầu ở cả Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, hoặc quý vị cũng có thể lựa chọn việc gửi phiếu FPCA hoặc phiếu bầu về văn phòng bầu cử của tiểu bang quý vị qua đường bưu chính quốc tế hoặc dịch vụ chuyển phát uy tín và tự trả phí cho các dịch vụ này.  Có thể mất tới bốn tuần để thư đến nơi nếu được gửi thông qua thư tín ngoại giao của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Xin lưu ý rằng tất cả khách đến Đại sứ quán và Lãnh sự quán đều được kiểm tra an ninh và không được phép mang theo các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, vào trong văn phòng.

Cử tri có thể đến bỏ phiếu hoặc đặt các câu hỏi về bầu cử từ 8h30 sáng đến 11h30 hoặc từ 13h30 đến 16h các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại một trong các địa điểm sau:

  • Tầng 2, Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại toà nhà Vườn Hồng số 170 Ngọc Khánh, Hà Nội.
  • Bộ phận ACS, Lãnh sự quán Hoa Kỳ, số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM.

Nếu quý vị không thể trực tiếp đến nộp Đơn xin Thẻ bưu chính Liên bang (FPCA) sau khi hoàn tất hoặc không thể trực tiếp đến nộp phiếu bầu đã ký tên về Hoa Kỳ thông qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán gần nhất, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện cho Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ của chúng tôi. Để gửi các giấy tờ có liên quan tới bầu cử cho chúng tôi, quý vị cần chuẩn bị hai phong bì. Phong bì thứ nhất gửi đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần quý vị nhất theo thông tin “Liên hệ với Chúng tôi” ở phía phải trang web này. Phong bì thứ hai gửi tới văn phòng bầu cử của tiểu bang quý vị, bên trong là Đơn FPCA hoặc lá phiếu của quý vị. Phong bì thứ hai phải là loại đã trả trước bưu phí để có thể gửi được về văn phòng bầu cử của tiểu bang quý vị. (Quý vị có thể sử dụng tem hoặc tự in ra phong bì đã trả bưu phí tại đây.) Sau đó hãy niêm phong phong bì thứ hai lại, đặt nó vào phong bì thứ nhất, và gửi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán gần nhất. Có thể phải mất 4 tuần thì các giấy tờ này mới tới được điểm đến cuối cùng tại Hoa Kỳ.

Các cuộc bầu cử sắp tới

P- Bầu cử Sơ bộ Tổng thống; S- Bầu cử Sơ bộ Tiểu bang

*Ngày bầu cử có thể thay đổi.

 

Tháng 2 năm 2024:

Ngày 3 tháng 2: South Carolina (P) – Đảng Dân Chủ

Ngày 6 tháng 2: Nevada (P)

Ngày  tháng 2: New York CD3 (SG)

Ngày 24 tháng 2: South Carolina (P) – Đảng Cộng Hòa

Ngày 27 tháng 2: Michigan (P)

Tháng 3 năm 2024:

Ngày 5 tháng 3: * Alabama (P)(S); Arkansas (P)(S); California (P); Colorado (P); Maine (P); Massachusetts (P); Minnesota (P); North Carolina (P)(S); Oklahoma (P); Tennessee (P); Texas (P)(S); Utah (P); Vermont (P); Virginia (P)

Ngày 12 tháng 3: Georgia (P); Mississippi (P)(S); *Washington (P);

Ngày 19 tháng 3: Arizona (P); California CD20 (SP); Florida (P); Illinois (P)(S); Kansas (P); Ohio (P)

Ngày 23 tháng 3: Louisiana (P)

Tháng 4 năm 2024:

Ngày 2 tháng 4: Arkansas (R); Connecticut (P); Delaware (P); Mississippi (R); New York (P); Rhode Island (P); Wisconsin (P)

Ngày 16 tháng 4: * Alabama (R)

Ngày 21 tháng 4: * Puerto Rico (P) – Republican

Ngày 23 tháng 4: * Pennsylvania (P)(S)

Ngày 28 tháng 4: * Puerto Rico (P) – Democratic

Tháng 5 năm 2024:

Ngày 7 tháng 5: Indiana (P)(S)

Ngày 14 tháng 5: Maryland (P)(S); Nebraska (P)(S); North Carolina (R); West Virginia (P)(S)

Ngày 21 tháng 5: California (SG); Georgia (S); Idaho (S); Kentucky (P)(S); Oregon (P)(S)

Ngày 28 tháng 5: Texas (R)

Các Câu hỏi Thường gặp về Bầu cử Vắng mặt.

Q: Địa chỉ bầu cử Hoa Kỳ của tôi là gì?

A: Địa chỉ bầu cử Hoa Kỳ của quý vị được dùng để xác định quý vị đủ điều kiện bầu cử ở đâu. Đối với cử tri là quân nhân, thông thường đây sẽ là địa chỉ gần đây nhất mà quý vị sinh sống tại tiểu bang lưu trú hợp pháp của quý vị, và về cơ bản đây chính là địa chỉ thể hiện trên Bảng kê Lương thưởng và Ngày phép của quý vị. Với công dân Hoa Kỳ ở hải ngoại, thông thường đây sẽ là địa chỉ gần đây nhất mà quý vị sinh sống trước khi chuyển ra nước ngoài. Quý vị không cần phải có bất cứ ràng buộc hiện tại nào với địa chỉ này.

 

Q: Tôi có thể nộp Thẻ Bưu chính Liên bang (FPCA) bằng cách nào?

A: Cử tri vắng mặt (UOCAVA) có thể lựa chọn nộp giấy tờ bầu cử bằng đường bưu chính, fax, hoặc email. Quý vị có thể kiểm tra các hướng dẫn bầu cử cụ thể của tiểu bang mình bằng cách lựa chọn tiểu bang.

 

Q: Tôi có nên sắp xếp bỏ phiếu ở đại sứ quán hoặc lãnh sự quán hay không?

Không. Bầu cử được triển khai ở cấp địa phương và tiểu bang. Quý vị phải liên hệ trực tiếp với tiểu bang của quý vị để đăng ký, yêu cầu phiếu bầu, và bỏ phiếu. Hầu hết đại sứ quán và lãnh sự quán đều có thể hỗ trợ quý vị điền phiếu FPCA và FWAB, nhưng đại sứ quán và lãnh sự quán không phải là địa điểm bỏ phiếu.

 

Q: Khi nào thì tôi nhận được phiếu bầu?

A: Theo quy định, các văn phòng bầu cử phải gửi phiếu bầu vắng mặt ít nhất 45 ngày trước ngày bầu cử liên bang. Nếu quý vị yêu cầu nhận phiếu bầu bằng email, phiếu bầu sẽ được gửi đến ngay lập tức. Phiếu bầu bằng đường bưu chính có thể phải mất thời gian lâu hơn tùy thuộc vào hệ thống bưu chính ở quốc gia mà quý vị đang lưu trú.

Liên hệ với Chúng tôi

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Bộ phận Lãnh sự
Tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden)
Lầu 2, 170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Email: VoteHanoi@state.gov

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam
Email: VoteHochiminhCity@state.gov