Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có chuyến công du đến Singapore và Việt Nam

Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có chuyến công du đến Singapore và Việt Nam

Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có chuyến công du đến Singapore và Việt Nam