Đại sứ Ted Osius phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi và Khai mạc triển lãm ảnh Quan hệ Việt – Mỹ

Đại sứ Ted Osius phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi và Khai mạc triển lãm ảnh Quan hệ Việt – Mỹ

Đại sứ Ted Osius phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi và Khai mạc triển lãm ảnh Quan hệ Việt – Mỹ