Flag

An official website of the United States government

Kiểm tra tình trạng của công dân Hoa Kỳ
3 Phút để đọc

Nếu thành viên trong gia đình quý vị bị mất tích, bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ có thể giúp quý vị trong việc tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, nếu quý vị quan tâm đến tình trạng sức khỏe của thành viên trong gia đình, văn phòng chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Xin lưu ý rằng một khi đã tìm được người đó, chúng tôi chỉ có thể thông báo đến quý vị nếu người đó đồng ý việc chia sẻ thông tin theo Đạo luật về uyền riêng tư (Privacy Act).

Khi liên hệ với Phòng Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ về các trường hợp này, xin vui lòng cung cấp tên, số hộ chiếu Hoa Kỳ, ngày và nơi sinh, lịch trình chuyến đi và ngày nhập cảnh vào Việt Nam của người mà quý vị muốn tìm kiếm.

Bộ phận Dịch Vụ công dân Hoa Kỳ không thể đóng vai trò công ty du lịch, ngân hàng, luật sư, điều tra viên, hay đại diện pháp lý của quý vị. Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ không thể giúp quý vị tìm việc làm, chỗ ở hay xin giấy phép lái xe, không thể cung cấp dịch vụ dịch thuật, tìm kiếm hành lý thất lạc, hay giải quyết tranh chấp với khách sạn. Quý vị không thể lưu lại trọng Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.  Tuy nhiên, văn phòng chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị cách tìm sự trợ giúp về các vấn đề này cũng như các vấn đề khác.