Tăng quyền cho nữ nông dân thông qua tăng cường tiếp cận quyền về đất đai

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa khởi động dự án đầu tiên tại Việt Nam hướng tới giúp nâng cao quyền của người nông dân, đặc biệt là phụ nữ, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đất đai của họ thông qua nâng cao nhận thức về các quyền về đất đai theo các quy định hiện hành.

Dự án thí điểm trong 2 năm sẽ thành lập và đào tạo cho các nhóm tình nguyện viên cộng đồng cấp cơ sở để giúp nông dân, đặc biệt là nữ nông dân, tại tỉnh Hưng Yên ở phía bắc và tỉnh Long An ở đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao hiểu biết của họ về các quyền về đất đai. Bên cạnh việc đào tạo cho các tình nguyện viên cộng đồng, dự án sẽ hỗ trợ tiến hành các nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn và phân tích những rào cản về giới trong thực hiện quyền về đất đai ở nông thôn. Dự án này sẽ kết hợp hoạt động giáo dục và tư vấn ở cấp cộng đồng về các quyền lợi hợp pháp với các nỗ lực vận động chính sách có mục tiêu nâng cao năng lực của các tổ chức quần chúng và tổ chức xã hội để vận động thực hiện quy định về đất đai một cách bình đẳng về giới, đồng thời vận động sửa đổi luật và các quy định khi cần thiết để đạt được mục tiêu này.

“Việc thiếu nhận thức về các quy định luật pháp của Việt Nam về quyền về tài sản ở cả nam giới và nữ giới cũng như thiếu nguồn lực thực thi các quyền về tài sản của phụ nữ ở cấp tỉnh thường gây cản trở cho việc tiếp cận quyền sử dụng đất đai” Giám đốc USAID Việt Nam, ông Joakim Parker, cho biết. “Dự án này sẽ giúp Việt Nam thấy được những bất cập giữa luật và việc thực thi cũng như giúp nâng cao khả năng tiếp cận của phụ nữ với các quyền về đất đai và những cơ hội kinh tế đi kèm”.

Hoạt động trọng tâm của dự án là huy động và đào tạo 60 tình nguyện viên cộng đồng về bình đẳng giới từ 4 xã thuộc 2 tỉnh. Các tình nguyện viên sẽ thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền sử dụng đất cũng như cung cấp tư vấn pháp lý cho cá nhân, giảm thiểu tranh chấp đất đai và giúp chuyển các trường hợp có vướng mắc đến các cơ quan có liên quan. Các nhà nghiên cứu hiện đang thực hiện khảo sát hộ gia đình để đánh giá kiến thức về quyền sử dụng đất và cảm nhận về bình đẳng giới ở 4 xã, đồng thời xác định các loại rào cản mà phụ nữ phải đối mặt khi thực hiện các quyền của mình về sở hữu đất đai.

Dự án được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), đối tác trong nước của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ (ICWR), tổ chức đang chia sẻ những công cụ và các bài học kinh nghiệm từ cách tiếp cận dựa vào cộng đồng tương tự đã được thực hiện tại Uganda.

Để biết thêm thông tin về dự án, truy cập tại đây (PDF 143 KB).

(Hết thông cáo)

(Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader)