Tọa đàm kỷ niệm Tháng lịch sử của Phụ nữ: Phụ nữ trong lĩnh vực Học thuật, Kinh doanh và Chính phủ

Consul General Rena Bitter gives advice to students

Ngày 31 tháng 3, viên chức Văn hóa Anna Dupont điều phối buổi tọa đàm về chủ đề “Những thành công và thách thức đối với phụ nữ toàn cầu”, trong đó tập trung về những phản ánh từ Hoa Kỳ và Việt Nam về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực học thuật, chính phủ và doanh nghiệp tư. Khách mời gồm có bà Tổng Lãnh sự Rena Bitter, học giả Fulbright Hoa Kỳ Tiến sĩ Heather Stur, nhà chuyên gia và quản lý giáo dục Việt Nam Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Saatchi & Saatchi Việt Nam bà Hoàng Thị Mai Hương. Hơn 70 giảng viên, doanh nhân và sinh viên đã tham gia buổi tọa đàm và bày tỏ quan điểm của họ về vai trò của phụ nữ trong ba lĩnh vực trên trong quá khứ và tương lai.