Flag

An official website of the United States government

Làm việc tại Việt Nam
4 Phút để đọc

Thị thực kinh doanh

Để biết thêm thông tin về thị thực thăm Việt Nam, hãy đến Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ hoặc ghé thăm trang web của đại sứ quán Việt Nam, mục Kinh tế.

FCPA

Đạo Luật Chống Tham Nhũng Ở Nước Ngoài (FCPA) là một công cụ chống tham nhũng quan trọng được thiết kế để chống lại những hành động tham nhũng trong kinh doanh nhằm hướng tới những thị trường tự do và công bằng. Luật chống tham nhũng cấm hứa hẹn, đề nghị, trao hay ủy quyền trao bất cứ vật gì có giá trị cho văn phòng chính phủ nước ngoài với mục đích đạt được hoặc duy trì thương vụ. Những điều luật này có hiệu lực đối với công dân Mỹ, bao gồm cả cá nhân lẫn công ty, và cả những công ty nằm trong danh sách trao đổi của Hoa Kỳ. Đạo luật cũng yêu cầu những công ty buôn bán công khai ở Hoa Kỳ duy trì chính xác những sổ sách kế toán, chứng từ và tiến hành kiểm soát nội bộ phù hợp.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của FCPA.

Một bên tham gia giao dịch muốn tìm hiểu liệu một quy tắc ứng xử được đưa ra vi phạm đạo luật FCPA có thể tận dụng lợi thế của phán quyết…Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản mô tả về quy tắc quy tắc ứng xử được đề xuất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ cung cấp cho bên tham gia một văn bản đề xuất liệu quy tắc ứng xử đưa ra có vi phạm đạo luật FCPA hay không. Những ý kiến không chỉ cung cấp cho bên yêu cầu một giả định bác bỏ rằng quy tắc ứng xử không vi phạm đạo luật FCPA, mà còn cả những phán quyết của Bộ Tư Pháp trong quá khứ được đưa ra nhằm hướng dẫn cho các công ty đang đối mặt với những vấn đề tương tự.