Cuộc họp Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và Chương trình gặp gỡ giữa cựu thành viên các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ

Tùy viên Văn hóa Báo chí Alexander Titolo giới thiệu về Cuộc họp Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) truyền hình từ Kuala Lumpur cho các cựu thành viên các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ

Ngày 28 tháng Tư, 20 cựu thành viên tham dự các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ và sinh viên đến từ các trường đại học trong thành phố đã đến Trung tâm Hoa Kỳ để xem cầu truyền hình cuộc họp Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do Tổng thống Barack Obama chủ trì. Trong cuộc họp tại Kuala Lumpur, cựu thành viên các chương trình trao đổi từ khắp các quốc gia trong khu vực đã hỏi Tổng thống về các vấn đề như công tác cộng đồng, những mục tiêu tương lai của ông và các chủ đề quan trọng khác đối với thế hệ trẻ của Đông Nam Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Tại chương trình diễn ra ở TPHCM, người tham dự xem cầu truyền hình cuộc họp từ Kuala Lumpur, sau đó tham gia buổi thảo luận với sự điều phối của Tùy viên Văn hóa Báo chí Alexander Titolo nhằm chia sẻ ý kiến về cuộc họp tại Kuala Lumpur cũng như những vấn đề mà giới trẻ trong khu vực Đông Nam Á quan tâm.