Immigrant Visa Inquiry Form

As local public health authorities expand anti-Covid measures and to keep our staff and customers safe, the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City is closed for routine Consular services until at least September 15, 2021.  Because we receive a large number of inquiries and aspire to be fair to each inquirer, we do not review inquiries out of sequence except in true emergency situations.  We understand that this is a big inconvenience and may result in the expiration of medical examination results and other timely documents. Rest assured that once this crisis is over, we will work with applicants on the process to renew medical examinations and update any expired documents.  Please do not send your inquiry more than once as duplicate inquiries will further delay our response time.

Do chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp chống dịch COVID và để đảm bảo an toàn cho nhân viên và đương đơn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tạm ngừng các dịch vụ lãnh sự thông thường ít nhất đến hết 15 tháng 9 năm 2021. Do chúng tôi đang nhận số lượng lớn câu hỏi gửi tới và để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi gửi tới theo đúng thứ tự và chỉ ưu tiên trả lời các trường hợp đặc biệt khẩn cấp.  Chúng tôi hiểu rằng sự bất tiện lớn này có thể dẫn đến việc hết hạn của kết quả khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan khác. Hãy yên tâm rằng sau khi phong toả kết thúc, chúng tôi sẽ làm việc với các đương đơn để thực hiện thủ tục khám sức khỏe mới và cập nhật các giấy tờ đã hết hạn. Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc trùng lắp sẽ làm càng gián đoạn lâu hơn thời gian trả lời của chúng tôi. 

 • For example: HCMXXXX123456. If not available, use your USCIS receipt number. If neither number is available, you may enter: HCM1234567890.

 • (same order on passport)
 • (same order on passport)
 • If you are asking our office to contact you through an email address not included on your visa application, please attach a copy of your passport
 • (Maximum characters: 500)
 • DOC, DOCX, PDF, TIF and JPEG files only. Maximum size 3.5 MB

  Please do not attach .zip files as we cannot retrieve them on our systems.
 • Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.
 • Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.
 • By hitting submit, you certify the above information is true.