Immigrant Visa Inquiry Form

Only petitioners, beneficiaries, or designated legal representatives may use this inquiry form. Please write in English and make sure the email address you provide is correct. If your email is not registered with our office, please attach a copy of your passport.

As local public health authorities expand anti-Covid measures and to keep our staff and customers safe, the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City is closed for routine Consular services until further notice.  Because we receive a large number of inquiries and aspire to be fair to each inquirer, we do not review inquiries out of sequence except in true emergency situations.  Please do not send your inquiry more than once as duplicate inquiries will delay our response time.

Chỉ có người bảo lãnh, đương đơn, hoặc người đại diện hợp pháp mới có thể sử dụng mẫu đơn này. Vui lòng viết bằng tiếng Anh và đảm bảo cung cấp địa chỉ email chính xác. Nếu địa chỉ email chưa được đăng ký với văn phòng chúng tôi, vui lòng đính kèm bản sao hộ chiếu của quý vị.

Do chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp chống dịch COVID và để đảm bảo an toàn cho nhân viên và đương đơn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tạm ngừng các dịch vụ lãnh sự thông thường. Do chúng tôi đang nhận số lượng lớn câu hỏi gửi tới và để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi gửi tới theo đúng thứ tự và chỉ ưu tiên trả lời các trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc trùng lắp sẽ làm gián đoạn thời gian trả lời của chúng tôi. 

 • For example: HCMXXXX123456. If not available, use your USCIS receipt number. If neither number is available, you may enter: HCM1234567890.

 • (same order on passport)
 • (same order on passport)
 • If you are asking our office to contact you through an email address not included on your visa application, please attach a copy of your passport
 • (Maximum characters: 500)
 • Hidden

  DOC, DOCX, PDF, TIF and JPEG files only. Maximum size 3.5 MB

  Please do not attach .zip files as we cannot retrieve them on our systems.
 • Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.
 • Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 4 MB.
 • By hitting submit, you certify the above information is true.